Rukovodilac katedre: dr Biljana Markovi?, redovni profesor

Sekretar katedre:V. ass. Aleksija ?uri?, ma

?lanovi katedre su:

Redovni profesor:

dr Biljana Markovi? – Mašinski fakultet Isto?no Sarajevo

dr Radoš Bulatovi? – Mašinski fakultet Podgorica

 

Vanredni profesori:

dr Miroslav Milutinovi? – Mašinski fakultet Isto?no Sarajevo

dr Branislav Gojkovi? – Saobra?ajni fakultet Doboj

dr Janko Jovanovi? - Mašinski fakultet Podgorica

 

Docenti:

dr Saša Prodanovi? – Mašinski fakultet Isto?no Sarajevo
dr Obrad Spai? – Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

Viši asisteni:

Spasoje Trifkovi?, mr – Mašinski fakultet Isto?no Sarajevo

Nikola Vu?eti?, mr – Mašinski fakultet Isto?no Sarajevo

Aleksija ?uri?, ma – Mašinski fakultet Isto?no Sarajevo

dr Budumirka Marinovi? – Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

mr Gojko Kruni? – Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

mr Marina Mili?evi? – Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

 

Asistenti:

-

 Predmeti koji pripadaju katedri:

 

Predmeti na Mašinskom fakultetu u Isto?nom Sarajevu:

I ciklus studija – 240 ECTS

Inženjerska grafika

Mašinski elementi 1

Mašinski elementi 2

Dizajn uz podršku ra?unara (CAD)

Osnove konstruisanja

Transportna sredstva

Prenosnici snage

Transport i logistika

Zavarene mašinske konstrukcije

Mašinski spojevi

Razvoj mašinskih sistema

Industrijska skladišta

Unutrašnji transport

Virtuelno projektovanje proizvoda

Integralni razvoj proizvoda

Kompjuterski prora?un konstrukcija

Kompjuterska sinteza mehanizama

Konstrukcija vozila

II ciklus studija – 60 ECTS

Inženjersko modelovanje i simulacije

Industrijski dizajn

Lake konstrukcije

Savremene metode razvoja proizvoda

Metalne konstrukcije      

 

Predmeti na Fakultetu za proizvodnju i menadžment u Trebinju:

 

I ciklus studija – 240 ECTS

Osnove konstruisanja uz ra?unarsku podršku

Mašinski elementi

Nacrtna geometrija i tehni?ko crtanje

 

Saobra?ajni fakultet Doboj


I ciklus studija – 240 ECTS

Konstrukcija motora SUS

Tehni?ki elementi

Inženjerska grafika

Nacrtna geometrija

 

 

Osnovne informacije o katedri:

 

 

 

Katedra za mašinske konstrukcije i inženjerski dizajn proizvoda nastala je odlukom Univerziteta u Isto?nom Sarajevu, u periodu razvoja Univerziteta i podizanja kvaliteta rada, kada je sazrela svest o potrebi razdvajanja nau?nih, ali i obrazovnih oblasti i potrebi odre?ivanja mati?nosti izu?evanja pojedinih nastavnih i nau?nih oblast (2012.-2013.god).

Naravno, Katedra baštini tradiciju i koristi dobru praksu postojanja sli?nih katedri na prostoru BiH, ali i cele bivše Jugoslavije, kao i sadašnjih katedri zemalja u okruženju, sa kojima ima izuzetnu saradnju na polju razmene znanja i zajedni?ki aktivnosti, kroz realizaciju projekata i organizaciju zajedni?kih konferencija i skupova.

Mašinske konstrukcije, dizajn, kreacija, nove ideje, inovativna rešenja su stari koliko i ljudski rod, a u današnjem vremenu aktinosti koje se sprovode u okviru ove katedre su mnogo više od toge. Imperativ razvoja svakog društva, industrije, mašinske tehnike posebno, je razvoj novih proizvoda i mašinskih sistema, u cilju zadovoljavanja zahteva savremenog tržišta i potrebe zadovoljavanja zahteva kupaca, do nivoa njihovih individualnih želja. Zato su predmeti koji se izu?avaju u okviru ove katedre veoma bitni za budu?nost razvoja mašinke tehnike i industrije, u celini.

Mašinske konstrukcija i inženjerski dizjan proizvoda obuhvataju izu?avanja komponeneti mašinskih sistema od opšteg i posebnog zna?aja za oblast mašinske tehnike, njihovu konstrukciju, prora?un, proveru nosivosti i funkcionlanosti, u cilju rešavanja prakti?nih, konkretnih problema sa kojima se sre?u mašinski inženjeri u praksi.

Pri tome, koriste se najnovija znanja iz oblasti, kao i metode i tehnika razvoja proizvoda koje se kroiste i u  svim razvijenim zemljama sveta, uz pomo? opreme koja je dostupna na Mašinskom fakultetu u Isto?nom Sarajevu

?lanovi katedri su visoko edukovani i kvalifikovani nasatavnici i saradnici, koje ?ine svi zaposleni Univerziteta u Isto?nom Sarajevu, koji se bave temama nau?ne oblasti Mašinske konstrukcije, a održavaju nastavu i na drugim fakultetima, koji nisu mati?ni za datu oblast. Ovo daje širinu u me?usobnoj saradnji i komunikaciji izme?u svih tehni?kih fakulteta Univerziteta u Isto?nom Sarajevu.

PROMOTIVNI VIDEO

 

Online prijava ispita

E-POŠTA

 

E-LEARNING

 Za sve informacije javite se na:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Najnovije informacije

?????????? ? ?????????? ...

????????? ???????? ?????? ???????? 13.07.2021. ?????? ???? ??? 29/17 - 17 ???. 30/17 - 15 ???. 15/17 - 3 ???. 57/16 - 2 ???.   ????? ??? 57/16 - ??????? (+1 ?????? ?? ??????? ?????? ??????)   ???? ? ?????? 15.07.2021. ?????? ? 9:45 ??????.                                                                                                                                                                                                                                                     ?? ????????

?????? ??????????? ...

???????:  ?????? ??????????? ?????????   ????????? ?????? ???????? ???? 08.07.2021. ???.:   ???????? ?? ???????? ?? ???????? ?????? ???????:   ?. ??. ???? ???????   ??????? ??????     1. 32/14   7     2. 01/18   7     ???????? ?? ?????? ?????? 2.   ???? ? ?????? ?? ?? ??????? 20.07.2021. ???. ? 13,00 ??????.                                                       ?? ????????                                                        

???????????, ????????? ...

?????????????  ?? ???????? ?? ?? ?? ?????? (???????) ??? ?????? ?? ???????? ????????? ?????????? 1 ??????? 20.07.2021. ?????? ?? ???????? ? 10:00 ??????. ?? ????????

????????? ?????????? 1, ...

 ????????? ?????? ???????? 13.07.2021. ?????? 29/20-20  08/20-20 13/19-14 (????? ??????????) 38/20-19 03/20-16 25/20-15 21/20-13 39/20-5 05/20-5 34/18-4 19/20-1 32/20-1 28/20-0 ???? ? ?????? 14.07.2021. ?????? ? ??????? 9:30-10:00 ??????. ?? ????????

??????????? ????????, ...

??????? ????? ???? ?? ?????? 6.7.2021. ?????? ?? ????????: 1.    08/18                 9 2.    30/18                 7 3.    49/17                 7 ?? ????????

???????? 1, ????????? ...

????????? ???????? ?????? ???????? 09.07.2021. ...

???????? ?????????? 2, ...

???????: ???????? ?????????? 2   ????????? ???????? ??????????????  07.07.2021. ???.   ???? ???   1. 11/20 13,5/24 2. 28/20 12,5/24 3. 05/20 12,1/24 4. 19/20 ???????   ???????? ?? ?????? ?????? 4. ????? ???   1. 32/20 17,5/24 2. 36/20 16/24 3. 13/20 15/24 4. 16/19 14/24 5. 14/20 13,5/24 6. 08/20 13,2/24 7. 21/20 12,1/24 8. 24/20 12/24 9. 06/20 ??????? 10. 29/20 10,5/24 11. 41/20 9,6/24 12. 25/20 9,5/24       ???? ? ??????: 12.07.2021. ?? 9:30-10:00 ??????.   ??????? (??????) ??? ?????? ??????? ?? ? ????? 16.07.2021. ???. ?? ???????? ? 12:00 ??????.   ??????? ????????, 10.07.2021. ???.                                                                                                                                                                                                                                                                     ?? ????????

???????? ?????????? 1, ...

???????: ???????? ?????????? 1   ????????? ???????? ?????? ????????  06.07.2021. ???.   ???? ???   1. 39/20 19,8/24 2. 41/20 15/24 3. 06/20 ??????? 4. 41/17 0/24   ???????? ?? ?????? ?????? 4.   ????? ??o 1. 27/20 14,9/24 2. 34/18 13,5/24 3. 21/19 2,5/24 4. 17/19 1/24 ???????? ?? ?????? ?????? 4.   ???? ? ??????: 12.07.2021. ?? 9:30-10:00 ??????.   ??????? (??????) ??? ?????? ??????? ?? ? ????? 16.07.2021. ???. ?? ???????? ? 11:00 ??????.     ??????? ????????, 10.07.2021. ???.                                                                                                                                                    ?? ????????

?????????????? ...

  ???????:   ?????????????? ??????????? ???????   ????????? ???????? ?????? ?????? o??????? ???? 09.07.2021. ???.:   ???????? ?? ???????? ?? ???????? ?????? ???????:     ???? ???????   ???? ?????? max. 20     1. 24/14   15     2. 31/10   11       ???????? ?? ?????? ?????? 2.   ???? ? ?????? ?? ?? ??????? 12.07.2021. ???. ? 09,30 ??????.   ?????? (???????) ??? ?????? ?? ?? ??????? 12.07.2021. ???. ? 13,00 ??????.                                                                                                                           ?? ????????                                                                                                                

????????? ????????? ...

??. ???????          ??. ?????? (max 35) 12/17                        24 31/15                        18

Broj online korisnika

Ko je na mreĹľi: 18 gostiju i nema prijavljenih ÄŤlanova

KONTAKTIRAJTE NAS

MAŠINSKI FAKULTET
Vuka Karadži?a 30
71126 Lukavica, Isto?no Sarajevo
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
? +387 (0) 57 340 847
? Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Scroll to top