LISTA STALNO ZAPOSLENIH NASTAVNIKA I SARADNIKA

 

1.

Prof. dr

Ranko Antunovi?

2.

Prof. dr

Dušan Golubovi?

3.

Prof. dr

Bogdan Mari?

4.

Prof. dr

Slaviša Moljevi?

5.

Prof. dr

Nebojša Radi?

6.

Prof. dr

Biljana Markovi?

7.

Prof. dr

Vlado Medakovi?

8.

Prof. dr

Miroslav Milutinovi?

9.

Prof. dr

Milija Kraišnik

10.

Prof. dr

Goran Orašanin

11.

Doc. dr

Sr?an Vaskovi?

12.

Doc. dr

Aleksandar Košarac

13.

Doc. dr

Saša Prodanovi?

14.

Doc. dr

Dejan Jeremi?

15.

V. Ass

Mr Davor Mili?

16.

Doc. dr

Spasoje Trifkovi?

17.

Doc. dr

Nikola Vu?eti?

18.

V. Ass

Aleksija ?uri?, ma

19.

V. Ass

Ranka Gojkovi?, ma

20.

V. Ass

Jelica Ani?, dipl. inž. maš.

21.

V. Ass

Jovana Blagojevi?, dipl. inž. maš.

22.

V. Ass

Milica Boškovi?, prof. mat. i fizike

23.

V. Ass

Lana Šikuljak, dipl. inž. maš.

24.

Ass

Krsto Batini?, dipl. inž. maš.

 

LISTA NASTAVNIKA I SARADNIKA SA DRUGIH ORGANIZACIONIH JEDINICA UNIVERZITETA U ISTO?NOM SARAJEVU

 

1.

Doc. dr

Marijana ?osovi?, ETF Isto?no Sarajevo

2.

Prof. dr

Vidan Govedarica, ETF Isto?no Sarajevo

3.

Prof. dr

Slobodan Lubura, ETF Isto?no Sarajevo

4.

Doc. dr

Valentina Timoti?, Filozofski fakultet Isto?no Sarajevo

5.

Doc. dr

Suzana Markovi?, FPE Bijeljina

6.

Prof. dr

Vladimir Vladi?i?, Filozofski fakultet Isto?no Sarajevo

7.

Prof. dr

Anto Gaji?, Pedagoški fakultet Bijeljina

8.

ass.

Nikola Kukri?, ETF Isto?no Sarajevo

 

 

LISTA NASTAVNIKA I SARADNIKA U DOPUNSKOM RADU

 

1.

Prof. dr

Stojan Simi?

 

 

 

 

LISTA NASTAVNIKA I SARADNIKA PO UGOVORU O ANGAŽOVANjU

 

 -

   

PROMOTIVNI VIDEO

 

Online prijava ispita

E-POŠTA

 

E-LEARNING

 Za sve informacije javite se na:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Najnovije informacije

?????????? ? ?????????? ...

????????? ???????? ?????? ???????? 13.07.2021. ?????? ???? ??? 29/17 - 17 ???. 30/17 - 15 ???. 15/17 - 3 ???. 57/16 - 2 ???.   ????? ??? 57/16 - ??????? (+1 ?????? ?? ??????? ?????? ??????)   ???? ? ?????? 15.07.2021. ?????? ? 9:45 ??????.                                                                                                                                                                                                                                                     ?? ????????

?????? ??????????? ...

???????:  ?????? ??????????? ?????????   ????????? ?????? ???????? ???? 08.07.2021. ???.:   ???????? ?? ???????? ?? ???????? ?????? ???????:   ?. ??. ???? ???????   ??????? ??????     1. 32/14   7     2. 01/18   7     ???????? ?? ?????? ?????? 2.   ???? ? ?????? ?? ?? ??????? 20.07.2021. ???. ? 13,00 ??????.                                                       ?? ????????                                                        

???????????, ????????? ...

?????????????  ?? ???????? ?? ?? ?? ?????? (???????) ??? ?????? ?? ???????? ????????? ?????????? 1 ??????? 20.07.2021. ?????? ?? ???????? ? 10:00 ??????. ?? ????????

????????? ?????????? 1, ...

 ????????? ?????? ???????? 13.07.2021. ?????? 29/20-20  08/20-20 13/19-14 (????? ??????????) 38/20-19 03/20-16 25/20-15 21/20-13 39/20-5 05/20-5 34/18-4 19/20-1 32/20-1 28/20-0 ???? ? ?????? 14.07.2021. ?????? ? ??????? 9:30-10:00 ??????. ?? ????????

??????????? ????????, ...

??????? ????? ???? ?? ?????? 6.7.2021. ?????? ?? ????????: 1.    08/18                 9 2.    30/18                 7 3.    49/17                 7 ?? ????????

???????? 1, ????????? ...

????????? ???????? ?????? ???????? 09.07.2021. ...

???????? ?????????? 2, ...

???????: ???????? ?????????? 2   ????????? ???????? ??????????????  07.07.2021. ???.   ???? ???   1. 11/20 13,5/24 2. 28/20 12,5/24 3. 05/20 12,1/24 4. 19/20 ???????   ???????? ?? ?????? ?????? 4. ????? ???   1. 32/20 17,5/24 2. 36/20 16/24 3. 13/20 15/24 4. 16/19 14/24 5. 14/20 13,5/24 6. 08/20 13,2/24 7. 21/20 12,1/24 8. 24/20 12/24 9. 06/20 ??????? 10. 29/20 10,5/24 11. 41/20 9,6/24 12. 25/20 9,5/24       ???? ? ??????: 12.07.2021. ?? 9:30-10:00 ??????.   ??????? (??????) ??? ?????? ??????? ?? ? ????? 16.07.2021. ???. ?? ???????? ? 12:00 ??????.   ??????? ????????, 10.07.2021. ???.                                                                                                                                                                                                                                                                     ?? ????????

???????? ?????????? 1, ...

???????: ???????? ?????????? 1   ????????? ???????? ?????? ????????  06.07.2021. ???.   ???? ???   1. 39/20 19,8/24 2. 41/20 15/24 3. 06/20 ??????? 4. 41/17 0/24   ???????? ?? ?????? ?????? 4.   ????? ??o 1. 27/20 14,9/24 2. 34/18 13,5/24 3. 21/19 2,5/24 4. 17/19 1/24 ???????? ?? ?????? ?????? 4.   ???? ? ??????: 12.07.2021. ?? 9:30-10:00 ??????.   ??????? (??????) ??? ?????? ??????? ?? ? ????? 16.07.2021. ???. ?? ???????? ? 11:00 ??????.     ??????? ????????, 10.07.2021. ???.                                                                                                                                                    ?? ????????

?????????????? ...

  ???????:   ?????????????? ??????????? ???????   ????????? ???????? ?????? ?????? o??????? ???? 09.07.2021. ???.:   ???????? ?? ???????? ?? ???????? ?????? ???????:     ???? ???????   ???? ?????? max. 20     1. 24/14   15     2. 31/10   11       ???????? ?? ?????? ?????? 2.   ???? ? ?????? ?? ?? ??????? 12.07.2021. ???. ? 09,30 ??????.   ?????? (???????) ??? ?????? ?? ?? ??????? 12.07.2021. ???. ? 13,00 ??????.                                                                                                                           ?? ????????                                                                                                                

????????? ????????? ...

??. ???????          ??. ?????? (max 35) 12/17                        24 31/15                        18

Broj online korisnika

Ko je na mreĹľi: 8 gostiju i nema prijavljenih ÄŤlanova

KONTAKTIRAJTE NAS

MAŠINSKI FAKULTET
Vuka Karadži?a 30
71126 Lukavica, Isto?no Sarajevo
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
? +387 (0) 57 340 847
? Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Scroll to top