Osnovna namjena Katedre za primijenjenu mehaniku je da omogu?i studentima uspješno usvajanje osnovnih znanja iz fundamentalnih predmeta osnovnog dijela studija, a koji su neophodni za uspješno savladavanje gradiva u okviru kasnijeg usmjerenog studiranja na fakultetu. Na Katedri se izu?avaju oblasti na kojim se sti?u znanja potrebna za analizu i prora?un bitnih parametara tehni?kih sistema (sile, zakoni kretanja, dimenzionisanje, bilans mehani?ke energije), što je preduslov za savladavanje problematike vezane za prou?avanje brojnih tehni?kih oblasti u mašinskoj tehnici (konstruisanje, motori i vozila, proizvodni procesi, itd.)

 

Rukovodilac katedre: dr Nebojša Radi?, redovni profesor

Sekretar katedre: dr Dejan Jeremi?, docent

?lanovi katedre su:

Redovni profesori:

dr Ranko Antunovi?– Mašinski fakultet Isto?no Sarajevo

dr Nebojša Radi? – Mašinski fakultet Isto?no Sarajevo

 

Docenti:

dr Dejan Jeremi? – Mašinski fakultet Isto?no Sarajevo

dr Nikola Vu?eti? – Mašinski fakultet Isto?no Sarajevo

 

 

Predmeti koji pripadaju katedri:

 

Predmeti na Mašinskom fakultetu u Isto?nom Sarajevu:

I ciklus studija – 240 ECTS

Mehanika 1

Mehanika 2

Mehanika 3

Mehanika 4

Vibracije i buka

Mehanika mašina (mehanizmi)

Teorija mehanizama

Otpornost materijala 1

Otpornost materijala 2

Numeri?ke metode u inženjerstvu

Ra?unarske simulacije

Metod kona?nih elemenata

Modelovanje i simulacije

Mehatronika

 

II ciklus studija – 60 ECTS

Teorija metode kona?nih elemenata

Oscilacije i stabilnost kompozitnih plo?a i ljuski

Mehanika mehanizama i mašina

Mehanika robota i manipulatora

Projektovanje nadzorno dijagnosti?kih sistema

 

Laboratorije:

 

Laboratorija za primijenjenu mehaniku i mašinske konstrukcije

Rukovodilac laboratorije: dr Ranko Antunovi?, redovni profesor

 

 

Osnovne informacije o katedri: 

 

Glavni zadatak Katedre za primijenjenu mehaniku je obrazovanje i istraživanje u oblasti mehanike krutih i ?vrstih tijela. Nastavni proces se organizira prema zahtjevima ECTS sistema, a nastavni planovi i programi se stalno analiziraju, te osavremenjuju i poboljšavaju. Brojni udžbenici, knjige i skripte su objavljeni od strane nastavnog osoblja, a u završnoj pripremi za štampu su i neki novi, tako da je izdava?ka aktivnost stalna na katedri.

U sklopu katedre je i Laboratorija za primijenjenu mehaniku i mašinske konstrukcije. Laboratorija raspolaže sa odre?enim brojem instrumenata i opreme, a u proceduri je osavremenjivanje i nabavka nove opreme.

?lanovi katedre imaju zadatak stalnog usavršavanja, što se ogleda u sticanju akademskih zvanja te stru?nog usavršavanja. ?lanovi katedre u?estvuje i na brojnim nau?nim skupovima.
Katedra ima aktivnu saradnju s ostalim katedrama Univerziteta u Isto?nom Sarajevu, te drugim nau?no-istraživa?kim institucijama u zemlji i inostranstvu. Ostvaruje se i dobra saradnja i sa privrednim subjektima.

PROMOTIVNI VIDEO

 

Online prijava ispita

E-POŠTA

 

E-LEARNING

 Za sve informacije javite se na:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Najnovije informacije

?????????? ? ?????????? ...

????????? ???????? ?????? ???????? 13.07.2021. ?????? ???? ??? 29/17 - 17 ???. 30/17 - 15 ???. 15/17 - 3 ???. 57/16 - 2 ???.   ????? ??? 57/16 - ??????? (+1 ?????? ?? ??????? ?????? ??????)   ???? ? ?????? 15.07.2021. ?????? ? 9:45 ??????.                                                                                                                                                                                                                                                     ?? ????????

?????? ??????????? ...

???????:  ?????? ??????????? ?????????   ????????? ?????? ???????? ???? 08.07.2021. ???.:   ???????? ?? ???????? ?? ???????? ?????? ???????:   ?. ??. ???? ???????   ??????? ??????     1. 32/14   7     2. 01/18   7     ???????? ?? ?????? ?????? 2.   ???? ? ?????? ?? ?? ??????? 20.07.2021. ???. ? 13,00 ??????.                                                       ?? ????????                                                        

???????????, ????????? ...

?????????????  ?? ???????? ?? ?? ?? ?????? (???????) ??? ?????? ?? ???????? ????????? ?????????? 1 ??????? 20.07.2021. ?????? ?? ???????? ? 10:00 ??????. ?? ????????

????????? ?????????? 1, ...

 ????????? ?????? ???????? 13.07.2021. ?????? 29/20-20  08/20-20 13/19-14 (????? ??????????) 38/20-19 03/20-16 25/20-15 21/20-13 39/20-5 05/20-5 34/18-4 19/20-1 32/20-1 28/20-0 ???? ? ?????? 14.07.2021. ?????? ? ??????? 9:30-10:00 ??????. ?? ????????

??????????? ????????, ...

??????? ????? ???? ?? ?????? 6.7.2021. ?????? ?? ????????: 1.    08/18                 9 2.    30/18                 7 3.    49/17                 7 ?? ????????

???????? 1, ????????? ...

????????? ???????? ?????? ???????? 09.07.2021. ...

???????? ?????????? 2, ...

???????: ???????? ?????????? 2   ????????? ???????? ??????????????  07.07.2021. ???.   ???? ???   1. 11/20 13,5/24 2. 28/20 12,5/24 3. 05/20 12,1/24 4. 19/20 ???????   ???????? ?? ?????? ?????? 4. ????? ???   1. 32/20 17,5/24 2. 36/20 16/24 3. 13/20 15/24 4. 16/19 14/24 5. 14/20 13,5/24 6. 08/20 13,2/24 7. 21/20 12,1/24 8. 24/20 12/24 9. 06/20 ??????? 10. 29/20 10,5/24 11. 41/20 9,6/24 12. 25/20 9,5/24       ???? ? ??????: 12.07.2021. ?? 9:30-10:00 ??????.   ??????? (??????) ??? ?????? ??????? ?? ? ????? 16.07.2021. ???. ?? ???????? ? 12:00 ??????.   ??????? ????????, 10.07.2021. ???.                                                                                                                                                                                                                                                                     ?? ????????

???????? ?????????? 1, ...

???????: ???????? ?????????? 1   ????????? ???????? ?????? ????????  06.07.2021. ???.   ???? ???   1. 39/20 19,8/24 2. 41/20 15/24 3. 06/20 ??????? 4. 41/17 0/24   ???????? ?? ?????? ?????? 4.   ????? ??o 1. 27/20 14,9/24 2. 34/18 13,5/24 3. 21/19 2,5/24 4. 17/19 1/24 ???????? ?? ?????? ?????? 4.   ???? ? ??????: 12.07.2021. ?? 9:30-10:00 ??????.   ??????? (??????) ??? ?????? ??????? ?? ? ????? 16.07.2021. ???. ?? ???????? ? 11:00 ??????.     ??????? ????????, 10.07.2021. ???.                                                                                                                                                    ?? ????????

?????????????? ...

  ???????:   ?????????????? ??????????? ???????   ????????? ???????? ?????? ?????? o??????? ???? 09.07.2021. ???.:   ???????? ?? ???????? ?? ???????? ?????? ???????:     ???? ???????   ???? ?????? max. 20     1. 24/14   15     2. 31/10   11       ???????? ?? ?????? ?????? 2.   ???? ? ?????? ?? ?? ??????? 12.07.2021. ???. ? 09,30 ??????.   ?????? (???????) ??? ?????? ?? ?? ??????? 12.07.2021. ???. ? 13,00 ??????.                                                                                                                           ?? ????????                                                                                                                

????????? ????????? ...

??. ???????          ??. ?????? (max 35) 12/17                        24 31/15                        18

Broj online korisnika

Ko je na mreĹľi: 11 gostiju i nema prijavljenih ÄŤlanova

KONTAKTIRAJTE NAS

MAŠINSKI FAKULTET
Vuka Karadži?a 30
71126 Lukavica, Isto?no Sarajevo
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
? +387 (0) 57 340 847
? Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Scroll to top