PRVA I DRUGA GODINA - ZAJEDNI?KI PREDMETI
 
IZBORNI MODUL PROIZVODNO MAŠINSTVO (PM)
TRE?A GODINA
R.BR. ŠIFRA PREDMETA NAZIV PREDMETA STATUS SEMESTAR BROJ ?ASOVA U SEMESTRU ECTS
P V
23. O-5.5-ZP.23 Osnovi automatskog upravljanja ? 5 45 30 6
24. O–5.5–ZP.24 Transportna sredstva ? 5 45 30 5
25. O–5.4–PM.1 Obrada rezanjem ? 5 30 30 5
26. O–5.5–PM.2 Mehanika 4 (Oscilacije) ? 5 30 30 5
27. O–5.4–PM.3 Zavarivanje i termi?ka obrada ? 5 30 30 5
28. I–5.4–PM.1 .1 Nekonvenc. postupci obrade I 5 30 15 4
.2 Preduzetni?ko inženjerstvo
29. O–6.4–PM.4 Tehnika mjerenja ? 6 30 30 5
30. O–6.4–ZP.25 Ekonomika i organizacija proizvodnje ? 6 45 30 5
31. O–6.5–PM.5 Obrada deformisanjem ? 6 45 30 5
32. O–6.4–PM.6 Alati i pribori ? 6 30 30 5
33. I–6.4–PM.2 .1 Dizajn uz podršku ra?unara I 6 30 30 5
.2 Inženjerski dizajn
34. I–6.4–PM.3 .1 Metod kona?nih elemenata I 6 30 30 5
.2 Ra?unarske simulacije
35. ?-6.0-SP.1 Stru?na praksa ?        
UKUPNO ?ASOVA AKTIVNE NASTAVE: 420 345  
UKUPNO ECTS 60
 
IZBORNI MODUL PROIZVODNO MAŠINSTVO (PM)
?ETVRTA GODINA
R.BR. ŠIFRA PREDMETA NAZIV PREDMETA STATUS SEMESTAR BROJ ?ASOVA U SEMESTRU ECTS
P V
36. O–7.4–PM.7 Projektovanje proizvodnih sistema ? 7 30 30 5
37. O–7.5–PM.8 Mašine alatke ? 7 45 30 5
38. O–7.4–PM.9 Upravljanje kvalitetom ? 7 30 30 5
39. O–7.4–PM.10 Razvoj mašinskih sistema ? 7 30 30 5
40. I–7.4–PM.4 .1 Industrijska skladišta I 7 30 30 5
.2 Unutrašnji transport
41. I–7.4–PM.5 .1 Integrisani menadžment sistemi I 7 30 30 5
.2 Upravljanje projektima
.3 Hidraulika i pneumatika
42. O–8.4–PM.11 Održavanje tehni?kih sistema ? 8 30 30 5
43. O–8.4–PM.12 Automatizacija proizvodnih sistema ? 8 30 30 5
44. O–8.5–PM.13 Mehatronika ? 8 45 30 5
45. I–8.4–PM.6 .1 Fleksibilni tehnološki sistemi I 8 30 30 5
.2 Virtu?lno projektovanje proizvoda
46. I–8.4–PM.7 .1 Integralni razvoj proizvoda I 8 30 30 5
.2 Kompjutersko upravljanje mašinama alatkama
.3 Projektovanje tehnoloških postupaka
47. ?–8.5–?.1 Završni rad B.Sc ? 8 30 30 5
UKUPNO ?ASOVA AKTIVNE NASTAVE: 390 360  
UKUPNO ECTS 60
   
UKUPNO ECTS (PRVA, DRUGA, TRE?A I ?ETVRTA GODINA) 240
 

PROMOTIVNI VIDEO

 

Online prijava ispita

E-POŠTA

 

E-LEARNING

 Za sve informacije javite se na:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Najnovije informacije

?????????? ? ?????????? ...

????????? ???????? ?????? ???????? 13.07.2021. ?????? ???? ??? 29/17 - 17 ???. 30/17 - 15 ???. 15/17 - 3 ???. 57/16 - 2 ???.   ????? ??? 57/16 - ??????? (+1 ?????? ?? ??????? ?????? ??????)   ???? ? ?????? 15.07.2021. ?????? ? 9:45 ??????.                                                                                                                                                                                                                                                     ?? ????????

?????? ??????????? ...

???????:  ?????? ??????????? ?????????   ????????? ?????? ???????? ???? 08.07.2021. ???.:   ???????? ?? ???????? ?? ???????? ?????? ???????:   ?. ??. ???? ???????   ??????? ??????     1. 32/14   7     2. 01/18   7     ???????? ?? ?????? ?????? 2.   ???? ? ?????? ?? ?? ??????? 20.07.2021. ???. ? 13,00 ??????.                                                       ?? ????????                                                        

???????????, ????????? ...

?????????????  ?? ???????? ?? ?? ?? ?????? (???????) ??? ?????? ?? ???????? ????????? ?????????? 1 ??????? 20.07.2021. ?????? ?? ???????? ? 10:00 ??????. ?? ????????

????????? ?????????? 1, ...

 ????????? ?????? ???????? 13.07.2021. ?????? 29/20-20  08/20-20 13/19-14 (????? ??????????) 38/20-19 03/20-16 25/20-15 21/20-13 39/20-5 05/20-5 34/18-4 19/20-1 32/20-1 28/20-0 ???? ? ?????? 14.07.2021. ?????? ? ??????? 9:30-10:00 ??????. ?? ????????

??????????? ????????, ...

??????? ????? ???? ?? ?????? 6.7.2021. ?????? ?? ????????: 1.    08/18                 9 2.    30/18                 7 3.    49/17                 7 ?? ????????

???????? 1, ????????? ...

????????? ???????? ?????? ???????? 09.07.2021. ...

???????? ?????????? 2, ...

???????: ???????? ?????????? 2   ????????? ???????? ??????????????  07.07.2021. ???.   ???? ???   1. 11/20 13,5/24 2. 28/20 12,5/24 3. 05/20 12,1/24 4. 19/20 ???????   ???????? ?? ?????? ?????? 4. ????? ???   1. 32/20 17,5/24 2. 36/20 16/24 3. 13/20 15/24 4. 16/19 14/24 5. 14/20 13,5/24 6. 08/20 13,2/24 7. 21/20 12,1/24 8. 24/20 12/24 9. 06/20 ??????? 10. 29/20 10,5/24 11. 41/20 9,6/24 12. 25/20 9,5/24       ???? ? ??????: 12.07.2021. ?? 9:30-10:00 ??????.   ??????? (??????) ??? ?????? ??????? ?? ? ????? 16.07.2021. ???. ?? ???????? ? 12:00 ??????.   ??????? ????????, 10.07.2021. ???.                                                                                                                                                                                                                                                                     ?? ????????

???????? ?????????? 1, ...

???????: ???????? ?????????? 1   ????????? ???????? ?????? ????????  06.07.2021. ???.   ???? ???   1. 39/20 19,8/24 2. 41/20 15/24 3. 06/20 ??????? 4. 41/17 0/24   ???????? ?? ?????? ?????? 4.   ????? ??o 1. 27/20 14,9/24 2. 34/18 13,5/24 3. 21/19 2,5/24 4. 17/19 1/24 ???????? ?? ?????? ?????? 4.   ???? ? ??????: 12.07.2021. ?? 9:30-10:00 ??????.   ??????? (??????) ??? ?????? ??????? ?? ? ????? 16.07.2021. ???. ?? ???????? ? 11:00 ??????.     ??????? ????????, 10.07.2021. ???.                                                                                                                                                    ?? ????????

?????????????? ...

  ???????:   ?????????????? ??????????? ???????   ????????? ???????? ?????? ?????? o??????? ???? 09.07.2021. ???.:   ???????? ?? ???????? ?? ???????? ?????? ???????:     ???? ???????   ???? ?????? max. 20     1. 24/14   15     2. 31/10   11       ???????? ?? ?????? ?????? 2.   ???? ? ?????? ?? ?? ??????? 12.07.2021. ???. ? 09,30 ??????.   ?????? (???????) ??? ?????? ?? ?? ??????? 12.07.2021. ???. ? 13,00 ??????.                                                                                                                           ?? ????????                                                                                                                

????????? ????????? ...

??. ???????          ??. ?????? (max 35) 12/17                        24 31/15                        18

Broj online korisnika

Ko je na mreĹľi: 20 gostiju i nema prijavljenih ÄŤlanova

KONTAKTIRAJTE NAS

MAŠINSKI FAKULTET
Vuka Karadži?a 30
71126 Lukavica, Isto?no Sarajevo
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
? +387 (0) 57 340 847
? Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Scroll to top