Rukovodilac laboratorije:

Prof. dr Miroslav Milutinovi?

Kontakt:

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Oprema i djelatnosti laboratorije:

 

1. CNC glodalica Concept MILL 450


4 numeri?ki upravljane ose


Mogu?nost izrade dijelova do dimenzija 600x500x500 mm
 

 

2. CNC glodalica Concept MILL 250


4 numeri?ki upravljane ose
 

 

3. CNC strug Concept TURN 450


Dodatni pogon za gonjene alate


Mogu?nost izrade dijelova do 300 mm dužine i 210 mm pre?nika

 

4. Ra?unarska oprema i eksterno programabilne jedinice za CNC programiranje

Laboratorija posjeduje i simulacioni softver EMCO WIN NC koji omogu?ava studentima razvoj kreativnih sposobnosti u podru?ju modelovanja i simulacija procesa obrade.

 

 

Osnovna djelatnost laboratorije za CNC mašine alatke i CIM sisteme jeste nau?no-istraživa?ki rad u podru?ju modelovanja i simulacije obradnih procesa, projektovanje i simulacije obradnih procesa koriš?enjem softerskog paketa CATIA, kao i programiranje CNC mašina alatki i CAM modelovanje.

U Laboratoriji se, tako?e, sprovodi znatan dio nastavnog procesa na razli?itim  predmeta kroz niz auditornih i laboratorijskih vježbi. 

Pored nau?no-istraživa?kog rada laboratorija raspolaže mogu?nostima za niz komercijalnih aktivnosti, kroz programe obuke na CNC mašinama alatkama, kao i mogu?nosti saradnje sa pravnim i fizi?kim licima u oblasti obrade metala.

 

 

 

 

 

 

Svi elementi fleksibilne automatizacije omogu?uju visoku fleskibilnost i produktivnost proizvodnih sistema za izradu složenih dijelova u pojedina?noj i serijskoj proizvodnji. Osnovni i dopunski uslovi koje ispunjava CNC mašina alatka definišu njene mogu?nosti. Osnovni uslovi podrazumjevaju da CNC mašina alatka mora ostvariti prvenstveno odgovaraju?u ta?nost obrade i kvalitet obra?ene površine, a pri tome ostvariti visok nivo produktivnosti i ekonomi?nosti. Dopunski uslovi podrazumjevaju više funkcionalnih karakteristika CNC mašina alatki, kao što su:  velike brzine rezanja, obrada u teškom režimu, velika pogonska snaga, velika stati?ka i dinami?ka krutost mašinskog sistema, veliki stepen mehanizacije i automatizacije u manipulacionim procesima izmjene alata i obratka, kao i izmjenl?ivost modula i funkcionalnih sklopova.

 

Kompjuterski upravl?ane mašine alatke primjenjuju se za izradu obradaka sa prostorno složenim površinama, visokog kvaliteta obra?ene površine i sa visokom ta?noš?u mjera i geometrijskih oblika.

 

Shodno prethodno navedenom, a u cil?u unapre?enja i afirmacije proizvodnog mašinstva i mašinske struke uopšte formirana je laboratorija za CNC mašine alatke i CIM sisteme.

 

Laboratorija je po?ela sa radom nakon implementacije projekta “Modernizacija Univerziteta u Isto?nom Sarajevu”.

PROMOTIVNI VIDEO

 

Online prijava ispita

E-POŠTA

 

E-LEARNING

 Za sve informacije javite se na:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Najnovije informacije

?????????? ? ?????????? ...

????????? ???????? ?????? ???????? 13.07.2021. ?????? ???? ??? 29/17 - 17 ???. 30/17 - 15 ???. 15/17 - 3 ???. 57/16 - 2 ???.   ????? ??? 57/16 - ??????? (+1 ?????? ?? ??????? ?????? ??????)   ???? ? ?????? 15.07.2021. ?????? ? 9:45 ??????.                                                                                                                                                                                                                                                     ?? ????????

?????? ??????????? ...

???????:  ?????? ??????????? ?????????   ????????? ?????? ???????? ???? 08.07.2021. ???.:   ???????? ?? ???????? ?? ???????? ?????? ???????:   ?. ??. ???? ???????   ??????? ??????     1. 32/14   7     2. 01/18   7     ???????? ?? ?????? ?????? 2.   ???? ? ?????? ?? ?? ??????? 20.07.2021. ???. ? 13,00 ??????.                                                       ?? ????????                                                        

???????????, ????????? ...

?????????????  ?? ???????? ?? ?? ?? ?????? (???????) ??? ?????? ?? ???????? ????????? ?????????? 1 ??????? 20.07.2021. ?????? ?? ???????? ? 10:00 ??????. ?? ????????

????????? ?????????? 1, ...

 ????????? ?????? ???????? 13.07.2021. ?????? 29/20-20  08/20-20 13/19-14 (????? ??????????) 38/20-19 03/20-16 25/20-15 21/20-13 39/20-5 05/20-5 34/18-4 19/20-1 32/20-1 28/20-0 ???? ? ?????? 14.07.2021. ?????? ? ??????? 9:30-10:00 ??????. ?? ????????

??????????? ????????, ...

??????? ????? ???? ?? ?????? 6.7.2021. ?????? ?? ????????: 1.    08/18                 9 2.    30/18                 7 3.    49/17                 7 ?? ????????

???????? 1, ????????? ...

????????? ???????? ?????? ???????? 09.07.2021. ...

???????? ?????????? 2, ...

???????: ???????? ?????????? 2   ????????? ???????? ??????????????  07.07.2021. ???.   ???? ???   1. 11/20 13,5/24 2. 28/20 12,5/24 3. 05/20 12,1/24 4. 19/20 ???????   ???????? ?? ?????? ?????? 4. ????? ???   1. 32/20 17,5/24 2. 36/20 16/24 3. 13/20 15/24 4. 16/19 14/24 5. 14/20 13,5/24 6. 08/20 13,2/24 7. 21/20 12,1/24 8. 24/20 12/24 9. 06/20 ??????? 10. 29/20 10,5/24 11. 41/20 9,6/24 12. 25/20 9,5/24       ???? ? ??????: 12.07.2021. ?? 9:30-10:00 ??????.   ??????? (??????) ??? ?????? ??????? ?? ? ????? 16.07.2021. ???. ?? ???????? ? 12:00 ??????.   ??????? ????????, 10.07.2021. ???.                                                                                                                                                                                                                                                                     ?? ????????

???????? ?????????? 1, ...

???????: ???????? ?????????? 1   ????????? ???????? ?????? ????????  06.07.2021. ???.   ???? ???   1. 39/20 19,8/24 2. 41/20 15/24 3. 06/20 ??????? 4. 41/17 0/24   ???????? ?? ?????? ?????? 4.   ????? ??o 1. 27/20 14,9/24 2. 34/18 13,5/24 3. 21/19 2,5/24 4. 17/19 1/24 ???????? ?? ?????? ?????? 4.   ???? ? ??????: 12.07.2021. ?? 9:30-10:00 ??????.   ??????? (??????) ??? ?????? ??????? ?? ? ????? 16.07.2021. ???. ?? ???????? ? 11:00 ??????.     ??????? ????????, 10.07.2021. ???.                                                                                                                                                    ?? ????????

?????????????? ...

  ???????:   ?????????????? ??????????? ???????   ????????? ???????? ?????? ?????? o??????? ???? 09.07.2021. ???.:   ???????? ?? ???????? ?? ???????? ?????? ???????:     ???? ???????   ???? ?????? max. 20     1. 24/14   15     2. 31/10   11       ???????? ?? ?????? ?????? 2.   ???? ? ?????? ?? ?? ??????? 12.07.2021. ???. ? 09,30 ??????.   ?????? (???????) ??? ?????? ?? ?? ??????? 12.07.2021. ???. ? 13,00 ??????.                                                                                                                           ?? ????????                                                                                                                

????????? ????????? ...

??. ???????          ??. ?????? (max 35) 12/17                        24 31/15                        18

Broj online korisnika

Ko je na mreĹľi: 16 gostiju i nema prijavljenih ÄŤlanova

KONTAKTIRAJTE NAS

MAŠINSKI FAKULTET
Vuka Karadži?a 30
71126 Lukavica, Isto?no Sarajevo
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
? +387 (0) 57 340 847
? Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Scroll to top