Osnovne informacije o katedri za termoenergetiku i procesno mašinstvo KTEPM

 

Rukovodilac katedre: dr Dušan Golubovi?, redovni profesor, MFIS

Sekretar katedre: mr Davor Mili?, viši asistent, MFIS

?lanovi katedre su:

            Vanredni profesori:

                        dr Stojan Simi?, MFIS

                        dr Anto Gaji?, MFIS

                        dr Bogdan Mari?, MFIS

            Docenti:

                        dr Goran Orašanin, MFIS

                        dr Srdjan Vaskovi?, MFIS

                        dr Saša Prodanovi?, MFIS

            Viši asistenti:

                        Jovana Blagojevi?, ma, MFIS

            Asistenti:

                        dipl. maš. inž. Krsto Batini?

 

Predmeti koji pripadaju KTEPM na MFIS su:

I ciklus studija , 240 ECTS

Transportni procesi

Uvod u energetiku i procesnu tehniku

Obnovljivi izvori energije i okolina

Cijevni vodovi (izborni)

Komponente tehnoloških sistema (izborni)

Termoenergetska postrojenja

Grijanje i ventilacija

Zaštita životne i radne sredine

Mjerenje i upravljanje u procesnoj industriji

Hemijske i biohemijske operacije i aparati (izborni)

Tehnologija reciklaže (izborni)

Parne turbine (izborni)

Gasne turbine (izborni)

Pumpe, kompresori, ventilatori (izborni)

Termodinamika

Mehanika fluida

Toplotni i difuzioni aparati

Industrijske pe?i

Projektovanje procesnih sistema

Osnove gasne tehnike (izborni)

Osnove gasne tehnike (izborni)

Turbomašine-osnove (izborni)

Tehnika klimatizacije

Rashladna postrojenja

Mehani?ke operacije i ure?aji (izborni)

Parni kotlovi

Tehnika pre?iš?avanja (izborni)

Upravljanje ?vrstim otpadom (izborni)

Goriva i maziva (izborni)

 

II ciklus studija, 60 ECTS

Planiranje eksperimenta

Termoenergetska analiza procesa

Procesna energetika

Projektovanje i eksploatacija termoenergetskih postrojenja (izborni)

Procesi i postrojenja zaštite životne sredine (izborni)

Industrijska i komunalna termoenergetska postrojenja (izborni)

Biotehnologija (izborni)

Primjena tehnologija obnovljivih izvira energije (izborni)

Upravljanjem otpadom i otpadnim vodama (izborni)

Sistemi klimatizacije, grijanja i hla?enja (izborni)

Zaštita vazduha (izborni)

 

Osnovne informacije o katedri:

KTEPM formirana je odlukom Senata Univerziteta u Isto?nom Sarajevu oktobar 2014.god., a ispunjenjem zakonskih uslova za rad konstituisana je u martu 2016.god.

Pravilnikom o organizaciji i radu katedri na UIS i odlukama Senata odre?ena je mati?nost, organizacija, na?in osnivanja, nadležnosti, kompetencije, na?in rada, obaveze i odgovornosti.

KTEPM objedinjuje nastavno- nau?no, saradni?ko i nau?no istraživa?ko osoblje iz oblasti termoenergetike i procesnog mašinstva bez obzira u kojoj su organizacionoj jedinici dominantno angažovani.

Mati?nost KTEPM je na Mašinskom fakultetu u Isto?nom Sarajevu. Personalni sastav KTEPM utvrdjuje se na po?etku svake školske godine i ?ine ga odgovorni nastavnici i saradnici na predmetima u nadležnosti KTEPM, koji se izvode na organizacionim jedinicama UIS.

Osnovna djelatnost KTEPM vezana je za modul energetsko procesno mašinstvo na Mašinskom fakultetu Isto?no Sarajevo.Katedra je nadležna i za predmete KTEPM i izbore odgovaraju?ih odgovornih nastavnika i saradnika na drugim organizacionim jedinicama ( FPM Trebinje, Saobra?ajni fakultet Doboj, ETF Isto?no Sarajevo, Pedagoški fakultet Bijeljina, Tehnološki fakultet Zvornik,..).

KTEPM pruža nau?nu, stru?nu i personalnu podršku Centru za termotehniku i procesnu tehniku CETEP na Mašinskom fakultetu u Isto?nom Sarajevu.

Predmeti u nadležnosti KTEPM relevantni su za sljede?e oblasti:

·         Termoenergetska i procesna postrojenja

·         Termotehni?ke instalacije

·         Klimatizacija, grijanje i hladjenje

·         Daljinsko grijanje

·         Termoenergetska oprema: razmjenjiva?i, kondenzatori, ispariva?i, kotlovi, rashladni tornjevi, toplotne pumpe

·         Termoenergetska, termotehni?ka i procesna mjerenja

·         Obnovljivi izvori energije: solarna, geotermalna, hidroenergija malih tokova, vjetroenergija, biomasa

·         Postrojenja za pre?iš?avanje

·         Reciklaža otpada

·         Energijska efikasnost

·         Sistemi zaštite okoline.

 

Nau?no istraživa?ki i stru?ni poslovi KTEPM su:

·         Analiza termoenergetskih i procesnih postrojenja

·         Izrada studija i projekata

·         Eksperimentalna istraživanja u laboratorijskim uslovima i u eksploataciji

·         Izvodjenje garantnih i pogonskih mjerenja

·         Izvodjenje seminara i strucnih radionica

·         Obrazovanje studenata i inženjera

·         U?eš?e u doma?im i medjunarodnim projektima

·         Razvoj i primjena novih tehnologija

·         U?eš?e  prijedlogu podsticajnih mjera

·         Pove?anje energijske efikasnostiti

PROMOTIVNI VIDEO

 

Online prijava ispita

E-POŠTA

 

E-LEARNING

 Za sve informacije javite se na:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Najnovije informacije

?????????? ? ?????????? ...

????????? ???????? ?????? ???????? 13.07.2021. ?????? ???? ??? 29/17 - 17 ???. 30/17 - 15 ???. 15/17 - 3 ???. 57/16 - 2 ???.   ????? ??? 57/16 - ??????? (+1 ?????? ?? ??????? ?????? ??????)   ???? ? ?????? 15.07.2021. ?????? ? 9:45 ??????.                                                                                                                                                                                                                                                     ?? ????????

?????? ??????????? ...

???????:  ?????? ??????????? ?????????   ????????? ?????? ???????? ???? 08.07.2021. ???.:   ???????? ?? ???????? ?? ???????? ?????? ???????:   ?. ??. ???? ???????   ??????? ??????     1. 32/14   7     2. 01/18   7     ???????? ?? ?????? ?????? 2.   ???? ? ?????? ?? ?? ??????? 20.07.2021. ???. ? 13,00 ??????.                                                       ?? ????????                                                        

???????????, ????????? ...

?????????????  ?? ???????? ?? ?? ?? ?????? (???????) ??? ?????? ?? ???????? ????????? ?????????? 1 ??????? 20.07.2021. ?????? ?? ???????? ? 10:00 ??????. ?? ????????

????????? ?????????? 1, ...

 ????????? ?????? ???????? 13.07.2021. ?????? 29/20-20  08/20-20 13/19-14 (????? ??????????) 38/20-19 03/20-16 25/20-15 21/20-13 39/20-5 05/20-5 34/18-4 19/20-1 32/20-1 28/20-0 ???? ? ?????? 14.07.2021. ?????? ? ??????? 9:30-10:00 ??????. ?? ????????

??????????? ????????, ...

??????? ????? ???? ?? ?????? 6.7.2021. ?????? ?? ????????: 1.    08/18                 9 2.    30/18                 7 3.    49/17                 7 ?? ????????

???????? 1, ????????? ...

????????? ???????? ?????? ???????? 09.07.2021. ...

???????? ?????????? 2, ...

???????: ???????? ?????????? 2   ????????? ???????? ??????????????  07.07.2021. ???.   ???? ???   1. 11/20 13,5/24 2. 28/20 12,5/24 3. 05/20 12,1/24 4. 19/20 ???????   ???????? ?? ?????? ?????? 4. ????? ???   1. 32/20 17,5/24 2. 36/20 16/24 3. 13/20 15/24 4. 16/19 14/24 5. 14/20 13,5/24 6. 08/20 13,2/24 7. 21/20 12,1/24 8. 24/20 12/24 9. 06/20 ??????? 10. 29/20 10,5/24 11. 41/20 9,6/24 12. 25/20 9,5/24       ???? ? ??????: 12.07.2021. ?? 9:30-10:00 ??????.   ??????? (??????) ??? ?????? ??????? ?? ? ????? 16.07.2021. ???. ?? ???????? ? 12:00 ??????.   ??????? ????????, 10.07.2021. ???.                                                                                                                                                                                                                                                                     ?? ????????

???????? ?????????? 1, ...

???????: ???????? ?????????? 1   ????????? ???????? ?????? ????????  06.07.2021. ???.   ???? ???   1. 39/20 19,8/24 2. 41/20 15/24 3. 06/20 ??????? 4. 41/17 0/24   ???????? ?? ?????? ?????? 4.   ????? ??o 1. 27/20 14,9/24 2. 34/18 13,5/24 3. 21/19 2,5/24 4. 17/19 1/24 ???????? ?? ?????? ?????? 4.   ???? ? ??????: 12.07.2021. ?? 9:30-10:00 ??????.   ??????? (??????) ??? ?????? ??????? ?? ? ????? 16.07.2021. ???. ?? ???????? ? 11:00 ??????.     ??????? ????????, 10.07.2021. ???.                                                                                                                                                    ?? ????????

?????????????? ...

  ???????:   ?????????????? ??????????? ???????   ????????? ???????? ?????? ?????? o??????? ???? 09.07.2021. ???.:   ???????? ?? ???????? ?? ???????? ?????? ???????:     ???? ???????   ???? ?????? max. 20     1. 24/14   15     2. 31/10   11       ???????? ?? ?????? ?????? 2.   ???? ? ?????? ?? ?? ??????? 12.07.2021. ???. ? 09,30 ??????.   ?????? (???????) ??? ?????? ?? ?? ??????? 12.07.2021. ???. ? 13,00 ??????.                                                                                                                           ?? ????????                                                                                                                

????????? ????????? ...

??. ???????          ??. ?????? (max 35) 12/17                        24 31/15                        18

Broj online korisnika

Ko je na mreĹľi: 10 gostiju i nema prijavljenih ÄŤlanova

KONTAKTIRAJTE NAS

MAŠINSKI FAKULTET
Vuka Karadži?a 30
71126 Lukavica, Isto?no Sarajevo
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
? +387 (0) 57 340 847
? Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Scroll to top